Regulamin

Regulamin rezerwacji i pobytu 

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację, ważności rezerwacji oraz zasad pobytu w hostelu Drugi Dom.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
  1. wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem poleconym.
  2. telefoniczne zamówienie pobytu winno być potwierdzone korespondencją email precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.

  Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Drugi Dom prześle e-mailem lub na wskazany przez Państwa adres dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.

 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w minimalnej wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
 3. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego hostelu Drugi Dom.
 4. Pozostała kwota płatna na miejscu przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
 5. Zaliczka o której mowa winna być wpłacona na konto hostelu Drugi Dom przelewem bankowym lub gotówką na rachunek bankowy: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Banku.
 6. Zaliczka winna być wpłacona w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.
 7. Naliczanie wartości rezerwowanych usług następuje zgodnie z obowiązującym Cennikiem w dacie dokonania rezerwacji.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Warunki anulowania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
  1. do 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka zostanie zwrócona w całości na wskazany przez rezerwującego rachunek bankowy.
  2. na mniej jak 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka zostanie zatrzymana przez Drugi Dom.
  3. w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji pobrane zostanie 100% wartości rezerwowanego pobytu.
 2. W przypadku skrócenia pobytu w hostelu Drugi Dom, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100% ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku nie możności wywiązania się przez Drugi Dom z zawartej rezerwacji Gość otrzyma 100% wpłaconej zaliczki.
 4. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

III. REGULAMIN POBYTU

 1. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00.
 2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej, po godzinie 22:00.
 3. Prosimy nie palić w pokoju. Możliwość palenia papierosów w ogrodzie zimowym lub na tarasie.
 4. Prosimy o nie wynoszenie naczyń z pokoju.
 5. Za zniszczenia i dewastacje zostanie pobrana opłata zgodnie z ceną wartości uszkodzonych rzeczy.
 6. W razie nagłej potrzeby proszę dzwonić pod numer telefonu +48 602 537 229, o każdej porze dnia służymy pomocą.
 7. Kluczem do pokoju otworzycie Państwo: własny pokój.
Hostel na Facebooku
Script logo Hainet Script logo